ธงฟ้าประชารัฐ

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

           เกิดขึ้นจากแนวทางของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ภายในสิ้นปี 2560 จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 11 ล้านคน ฉะนั้น ร้านธงฟ้าจึงต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการในร้านของท่านเพิ่มมากขึ้น

Thailand 4.0

           ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ซอฟต์แวร์จึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการมีซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจ จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน

ในราคาประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุน

ประโยชน์ของโปรแกรม Business Plus POS รุ่นธงฟ้าประชารัฐ

  • ใช้งานง่าย
  • การทำงานเป็นระบบ
  • ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงาน
  • ขายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • ออกใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบยอดขายรายวันได้อย่างรวดเร็ว
  • มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย
  • ลดต้นทุนในการสต๊อกสินค้ามากเกินไปแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น