POS รุ่นน้องกำไร

POS : รุ่นน้องกำไร
ค้าปลีกยุคใหม่...สู่ไทยแลนด์ 4.0


ท่านคือร้านค้าปลีกรายย่อยที่พบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่


 • บอกราคาสินค้าที่ผิดๆ ถูก ๆ
 • เสียลูกค้าไปหลายรายเพราะขายสินค้าราคาไม่ชัดเจน
 • สิ้นวัน สิ้นเดือน ไม่รู้ว่าขายสินค้าอะไรไปบ้าง
 • ไม่รู้กำไรของสินค้า
 • ขายดีขายได้ทุกวันแต่ทำไมไม่มีเงิน
 • ทอนเงินผิด
 • ไม่มีใครช่วยขาย
 • ไม่มีเวลาพัก

อยากเริ่มต้นหาเครื่องมือช่วยขายใช่ไหม? แต่ยังไม่มั่นใจและกลัวการลงทุนที่สูง

            เพียงมี SMART PHONE ก็สามารถเริ่มต้นกับ BPLUS MOBILE POS รุ่น น้องกำไร ได้ทันที ไม่ต้องลงทุนมาก พร้อมรหัสสินค้ามากกว่า 300 ชนิด เพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

           ด้วยประสบการณ์ BUSINESS PLUS กับธุรกิจค้าปลีกมามากกว่า 30 ปี ช่วยร้านค้าปลีกรายย่อยให้ขายเร็ว ขายถูกราคา คำนวณเร็วถูกต้อง ด้วย BPLUS MOBILE POS รุ่น น้องกำไร เครื่องมือช่วยขายในราคาที่ท่านเข้าถึงได้ ช่วยให้ท่าน
 • ไม่ต้องจำราคาขายสินค้า ขายถูกราคา
 • รองรับสินค้าได้หลายหน่วยนับ เช่น ชิ้น, แพ็ค x 2, แพ็ค x 3 และ แพ็ค x 6 เป็นต้น
 • ช่วยให้งานขายง่าย รวดเร็ว
 • รองรับการให้ส่วนลดท้ายบิลเป็นบาท
 • คำนวณยอดขายได้ถูกต้อง ทอนเงินไม่ผิด
 • ตรวจสอบเงินสดรับของแต่ละวันได้
 • สามารถทราบอันดับสินค้าขายดี
 • สามารถทราบยอดขายรายวัน และกำไรขั้นต้น
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้าได้
BPLUS MOBILE POS รุ่น น้องกำไร ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป
ถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยให้ท่านทำงานน้อยลงและมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น