โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

             โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก และสำเร็จได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ถุกต้องแม่นยำ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การคำนวณของธุรกิจประเภทนี้ต้องการที่จะนำข้อมูลพนักงานเข้ามาคำนวณการทำงานแบบหมุนเวียนกะการทำงานหรือควบกะตลอด 24 ชม. ซึ่งจะเน้นการคำนวณค่าล่วงเวลาหรือเงินพิเศษต่างๆที่จ่ายพนักงานในฝ่ายการผลิตให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด และทางฝ่ายบุคคลยังสามารถคำนวณยอดเงินได้อย่างสะดวก พร้อมการบริหารกำลังพล ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
      ☀️ คิดคำนวณเงินเดือนพนักงาน
      ☀️ เงื่อนไขเพื่อคำนวณเงินเดือน
      ☀️ Disk ส่งธนาคาร / ประกันสังคม
      ☀️ รายงานส่งบัญชี / ธนาคาร / อื่นๆ
      ☀️ พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน / บัตรพนักงาน
      ☀️ พิมพ์ฟอร์มส่งสรรพากร / ประกันสังคม / อื่นๆ
      ☀️ เก็บประวัติพนักงานเบื้องต้น
      ☀️ สร้างผังองค์กร ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่ง,กำลังพล
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
https://www.hrm.co.th
โทร.038-288893,086-3175363

#Payroll #ฝ่ายบุคคล #Bplus #โปรแกรมเงินเดือน #ร้านอาหาร #โรงแรม #รีสอร์ท #สุขภาพและความงาม
#ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ #รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาวางระบบไฟไฟ้และประปา

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น