ค้าปลีกยุคใหม่ค้าปลีกยุคใหม่...สู่ไทยแลนด์ 4.0

ท่านคือร้านค้าปลีกรายย่อยที่พบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

  • บอกราคาสินค้าที่ผิดๆ ถูก ๆ
  • เสียลูกค้าไปหลายรายเพราะขายสินค้าราคาไม่ชัดเจน
  • สิ้นวัน สิ้นเดือน ไม่รู้ว่าขายสินค้าอะไรไปบ้าง
  • ไม่รู้กำไรของสินค้า
  • ขายดีขายได้ทุกวันแต่ทำไมไม่มีเงิน
  • ทอนเงินผิด
  • ไม่มีใครช่วยขาย
  • ไม่มีเวลาส่วนตัว

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น