โปรแกรมเงินเดือน

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRMBusiness Plus HRM เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน­มากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเที­ยบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
https://www.hrm.co.th
line:@hrmshop
#โปรแกรมคิดค่าแรง #โปรแกรมPAYROLL #บัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #ระบบบริหารเงินเดือน #ระบบบริหารบุคคล #ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น